Regulamin

Balonolandia

Nasza strona kierowana jest do dekoratorów, twisterów i osoby pracujące z balonami.

Celem naszego serwisu B2B jest oferowanie takiego poziomu usług, jakiego sami byśmy sobie życzyli jako dekoratorzy i sklep balonowy. Oferujemy szeroką gamę dobrej jakości balonów oraz sprzęt i akcesoria do pracy z balonami. Sami na tym pracujemy na co dzień i zapraszamy do korzystania z naszej oferty w której poza samymi produktami zapewniamy kompetentną wiedzę na ich temat. 

Firma

Marka Balonolandia-hurt należy do:

PW Joanna Musiatowicz
NIP 634-191-82-74

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa:

 • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
 • warunki składania Zamówień na Usługi oferowane przez Balonolandię i dostępne w Sklepie Internetowym,
 • uiszczania przez Klienta ceny nabycia Usług nabywanych w Sklepie internetowym,
 • uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy nabycia Usług,
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji,

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, składania Zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

4. Przeglądanie pełnego asortymentu Sklep Internetowego oraz składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga rejestracji.

5. Aby złożyć zamówienie na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie danych koniecznych do wykonania zamówienia.

6. Do cen promocyjnych, wyróżnionych poprzez nadanie użytkownikowi statusu “Partnera” niezbędne jest wykazanie przez użytkownika, że jest aktywnym dekoratorem balonowym, twisterem (tworzy figury z balonów do modelowania) lub prowadzi sklep/pracownie z balonami. Balonolandia rezerwuje sobie prawo do weryfikacji poszczególnych użytkowników. Użytkownicy, którzy nie prowadzą działalności spełniającej powyższe kryteria, mogą nabywać Produkty w cenach detalicznych. 

7. Rozliczenia transakcji nabycia Towarów w Sklepie internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem przelewów bankowych na podstawie faktur pro-forma, wystawianych przez Balonolandia w oparciu o zamówienie złożone przez Klientów w systemie Sklepu Internetowego poprzez tzw. Koszyk. 

2. Zamówienie w sklepie Balonolandia 

Przebieg procesu zamówienia

 • Balonolanndia oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów z branży balonowej. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi rodzaju, właściwości technicznych, opisu i ceny. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
 • Klikając na przycisk "Koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
 • Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "przejdź dalej". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres oraz dane do wystawienia faktury VAT.
 • Następnie, klikając na przycisk "Dalej", Klient przechodzi do wyboru sposobu dostawy, na której może wybrać przesyłkę kurierską lub odbiór osobisty.
 • Klient po potwierdzeniu zamówienia, dostaje na e-mailem informację, jak dokonać płatności, kod zamówienia oraz Fakturę Pro-Forma.
 • Zamówienie zostaje zatwierdzone po zaksięgowaniu wpłaty za fakturę pro-forma. Dokonując przelewu klient powinien w tytule przelewu umieścić podany kod. Niezastosowanie się do tego zalecenia może znacząco przedłużyć proces realizacji zamówienia. 

3. Umowa kupna

Przedstawienie asortymentu w sklepie Balonolandia służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia w Koszyku sklepu. Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy a jedynie deklaracją warunków realizacji zlecenia przez sklep Balonolandia. Akceptacja warunków przez Klienta polega na opłaceniu przesłanej Faktury Pro-Forma. Wpływ należności na konto bankowe sklepu jest jednoznaczną deklaracją akceptacji przez klienta warunków realizacji zlecenia w całości. 

Klient po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia oraz Faktury Pro-Forma może jeszcze dokonać modyfikacji zamówienia, jednak jedyną możliwością jest zgłoszenie tego drogą mailową z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym. 

4. Limity zamówienia

Do zrealizowania zamówienia poprzez system Sklepu Internetowego wymagane jest wybranie produktów z dowolnych kategorii na łączną kwotę 200,- 

5. Dostawa zamówionego towaru

Jak dostarczymy Twoją paczkę

Standardowe zamówienia: balony dla dekoratorów i sklepów, sprzęt Lagenda i ZIBI w pojedynczych sztukach itp. dostarczamy standardowym kurierem w cenie 15,- zł. Przy większych zamówieniach, których gabaryty i/lub waga przekracza standard ustalony przez firmę kurierską cena dostawy musi być uzgodniona indywidualnie. 

Od dnia zaksięgowania płatności przesyłka zostanie przygotowana zgodnie z deklaracją zawartą w mailu z potwierdzeniem zamówienia, tj: 

 • towar, który posiadamy w magazynie spakowany i przygotowany do wysyłki zostanie w ciągu 24 godzin. Standardowa przesyłka kurierska trwa 3 dni robocze. 
 • Towar, który musi być sprowadzony dla klienta, zamówiony zostanie przez Sklep w dniu złożenia zamówienia przez klienta poprzez wewnętrzny system magazynowy (Sempertex i/lub Lagenda) lub drogą mailową (ZIBI). O terminie dostawy klient składający zamówienie zostanie powiadomiony niezwłocznie, jak tylko Sklep dostanie potwierdzenie od dostawcy.

4. Cena

Wszystkie ceny detaliczne (widoczne dla niezalogowanych użytkowników) zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, a dodatkowo doliczone mogą zostać jedynie koszty przesyłki. Użytkownicy zalogowani (klienci) widzą ceny hurtowe (Lagenda, ZIBI) lub ceny z obniżką hurtową (Sempertex) NETTO. Wartość VAT zostaje naliczona w koszyku, podczas podsumowania. Sprzedaż poza granice Polski wymaga uzgodnienia warunków drogą mailową po powiadomieniu telefonicznym. 

5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością Balonoladia, aż do momentu całkowitej zapłaty za wystawioną fakturę pro-forma. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu Balonolandia.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (hurt@balonolandia.pl) 

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Sklep, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

Balonolandia
Gliwicka 156
40-859 Katowice

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

7. Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

Urządzenia marki Lagenda oraz ZIBI objęte są 12-to miesięczną gwarancją na wszystkie uszkodzenia wynikłe z wad konstrukcji lub użytego materiału (z uwzględnieniem wyłączeń wymienionych w karcie gwarancyjnej produktu). Gwarancja realizowana jest przez Sklep Balonolandia w ciągu 14 dni od dostarczenia uszkodzonego urządzenia. Uszkodzenia wyłączone z gwarancji realizowane będą odpłatnie. Balonolandia świadczy także odpłatne usługi serwisowe dla urządzeń nabytych poza sklepem Balonolandia / Lagenda-Polska. 

8. Metody płatności

Uwaga!

Złożenie zamówienia w naszym systemie nie pociąga za sobą konsekwencji w postaci jakichkolwiek zobowiązań finansowych! 

Płatność na podstawie faktury pro-forma

Dopiero po otrzymaniu faktury pro forma należy wpłacić ustaloną kwotę, co spowoduje uruchomienie procesu realizacji zamówienia. 

Brak płatności przez 7 dni od wystawienia faktury pro-forma unieważnia zamówienie, chyba, że Klient uzgodni inaczej drogą telefoniczną oraz potwierdzi to drogą mailową.

Płatność przy odbiorze

Klienci detaliczni mogą zamówione towary opłacić przy odbiorze w Sklepie detalicznym Balonolandia. Sklep stacjonarny przyjmuje płatność gotówką, kartami płatniczymi i wszelkimi metodami NFC. Zamówienia hurtowe mogą być opłacane TYLKO przelewem bankowym na podstawie faktury pro-forma. Odbiór osobisty należy zaznaczyć podczas finalizowania zamówienia w koszyku - nie zostanie wówczas naliczona opłata kurierska. 

9. Kupony

W sklepie Balonolandia możliwe jest używanie kuponów rabatowych lub voucherów kwotowych. Podczas realizacji kuponów prosimy uwzględnić specyficzne warunki realizacji, takie jak: wartość minimalna, data ważności kuponu itd. Odpowiednia informacja jest dostępna w opisie kuponu. Zwracamy uwagę, iż przy jednym zakupie możliwa jest realizacja tylko jednego kuponu względnie zniżki. Nie jest możliwa wymiana kuponu na gotówkę lub odliczenie kuponu od wcześniejszych zamówień. Nie jest możliwa sprzedaż kuponów.

10. Dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym, przetwarzane są przez PW Joanna Musiatowicz.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z Usług. Balonolandia przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów nabytych w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe klientów sklepu Balonolandia będą przetwarzane wyłącznie celem wykonania zamówień. 

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane na podstawie zgłoszenia skierowanego do Administratora lub samodzielnie w dziale “Twoje konto”. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce klauzula informacyjna.

This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.